0:00
0:00
Familystream
Liedtekst
Album | 2023
Hij heeft gedacht aan Zijn genade
Hij heeft gedacht aan Zijn genade
#
Nummer
Componist
Duur
1
Inleidend orgelspel
A. de Jong
11:37
2
Psalm 98 vers 2 en 4
A. de Jong
7:55
3
Psalm 132 vers 10 en 11
A. de Jong
5:31
4
Psalm 40 vers 4 en 8
A. de Jong
9:02
5
Lofzang van Maria vers 1, 2 en 8 (wisselzang)
A. de Jong
7:56
6
Orgelkoraal Psalm 25 aansluitend samenzang vers 5
A. de Jong
8:25
7
Orgelimprovisatie Psalm 81 aansluitend samenzang vers 12
A. de Jong
9:57
8
Psalm 121 vers 1 en 2
A. de Jong
6:23
9
Orgelkoraal Lofzang van Zacharias aansluitend samenzang vers 5
A. de Jong
6:15
10
Psalm 108 vers 1 en 2
A. de Jong
7:03
11
Uitleidend orgelspel
A. de Jong
9:44
E-mail:
  • 100
    100